Κωδικός συνεργασίας ΤΝΤ

Έχετε κωδικό συνεργασίας με την ΤΝΤ;Έχετε κωδικό συνεργασίας με την ΤΝΤ;